فیلم ها

سخنرانی سید منیر منور خطیب مسجد آفا صاحبان ملکان هرات در باره امام حسین رضی الله وعلل قیام آن

یزید کس است که در زمان امام حسین خلیفه  می شود

در زمان امام حسین رضی الله عنه  یزید از سنت پیامبرصلی الله وسلم  عدول میکند
وامام حسین وقتی می بیند  امروز سنت های جد من در زمان حیات من زیر پاه می شود  
امروز مسلمانان تکه تکه شدند  زیر چتر ظلم قرار دارن  کسی توجه نمیکند  واینجا برای امام حسین جایز نیست در مقابل آنها سکوت کند  لذا
اما حسین  برای احیای سنت های رسول الله  قیام میکند وحرکت میکند
کجای امام حسین را در افغانستان بنگریم ………….

[

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا